Huisvoordeel Roulette

Roulette is een populair casinospel, gebaseerd op een eenvoudig uitgangspunt: de speler kan geld winnen door het correcte nummer te voorspellen waar de bal in het roulettewiel de volgende ronde op zal vallen.

In deze eenvoud schuilt tegelijkertijd de uitdagende kant van het spel. Het roulettewiel bevat 37 (Europees en Frans Roulette) of zelf 38 cijfers (Amerikaans Roulette), die ervoor zorgen dat het voorspellen van het juiste cijfer een uitdaging kan zijn.
In de loop der jaren zijn er verschillende spelsstrategieën ontwikkeld die bedoeld zijn om de winkansen voor spelers te vergroten. Deze strategieën gaan uit van verschillende speltactieken. De ene spelstrategie raadt inzetten op bepaalde combinaties van cijfers aan om de winkans te verhogen. De andere strategie heeft geen betrekking op de cijfers, maar kiest als uitgangspunt het aanpassen van je inzet nadat de vorige beurt een bepaalde uitkomst opleverde.

Bij iedere strategie die de speler kiest, is het van belang om op de hoogte te blijven van het feit dat het casino een huisvoordeel heeft, dat onder andere afhangt van het aantal cijfers op het roulettewiel.

Roulette: Amerikaans VS Europees Roulette

De meer ervaren Roulette spelers zijn op de hoogte van de verschillen die bestaan tussen verschillende Roulette versies.
Het meest prominente verschil tussen de versies Amerikaans en Europees Roulette is het aantal cijfers dat met op het wiel aantreft.

Het Europees en Frans roulettewiel bevat 37 cijfers: de getallen 1 tot en met 36 en een vak met de 0. De kans om bij een single bet (een inzet op een enkel cijfer) te winnen, is dus slechts 1/37. Deze kleine winkans vertaalt zich overigens wel naar een hoge uitbetalingsverhouding van 35:1. Dit betekent dat de speler die het cijfer goed heeft voorspeld, zijn inleg terugwint plus een winst van 35 maal deze inleg.
Het Amerikaans roulettewiel bevat maar liefst 38 cijfers. Naast de cijfers hierboven hebben Amerikaanse casino’s besloten ten gunste van het het huis een extra vak ingevoegd, met een dubbele nul. Dit extra vak zorgt ervoor dat het moeilijker wordt voor spelers om een winnende zet te voorspellen en dus dat de winkans van spelers verder verlaagd wordt.

 

Winkansen bij de Amerikaans en Frans Roulette

Allereerst kun je bij Roulette twee hoofdcategorieën van mogelijke inzetten onderscheiden: Outside of Inside bets. Bij Frans roulette worden de Inside Bets ‘Chance Simple’ genoemd.

Outside Bets

De Outside Bets of Chance Simple inzetten betreffen de vakken aan de buitenzijde van het speelveld. Deze inzetten ontlenen hun naam dan ook aan de plaats op tafel.
De Outside Bets betreft een aantal eenvoudige groepsinzetten die de speler een hogere winkans verlenen. Hier staat wel tegenover dat de uitbetalingsverhoudingen bij winst aanzienlijk lager liggen.

– Zwart – Rood (Noir of Rouge)
Een groepsinzet is mogelijk op alle rode of alle zwarte cijfers. De speler zet in een dergelijk geval in op bijna 50% van de getallen op het roulettewiel.
De 0 en 00 vakken gooien hier echter roet in het eten:
Bij Europees Roulette is er door de enkele 0 als extra vak nog sprake van een winkans van 48,65% voor de speler. De dubbele nul bij Amerikaans Roulette verlaagt deze winkans verder tto 47,37%.  

– Low/High (Manque of Passe)
Bij deze inzetcombinatie kiest de speler ervoor om op alle lage cijfers (1-18) of op alle hoge cijfers (19-36) in te zetten. De winkans van de speler bedraagt 47,37% (Amerikaans Roulette) of 48,65% (Frans of Europees Roulette).

– Odd – Even (Pair of Impair)
Ook deze groepsinzet benadert de 50% winkans voor de speler. Een inzet op alle even of alle oneven nummers betreft bijna de helft van het aantal vakken. Ook bij deze inzet is er sprake van een winkans van 47,37% respectievelijk 48,65% voor de speler.

– Dozens/Columns (Douzaines of Colonne)
Bij Dozens of Columns gaat het om een inzet combinatie die zich openbaart in bepaalde rijen op tafel.
De Dozens zijn de verticale rijen van de eerste, tweede of derde 12 cijfers van het Roulette wiel.
De Columns zijn horizontale rijen van 12 cijfers per rij:
– 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 en 34
– 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 en 35
– 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 en 36

Bij deze Outside Bets zet je dus in op ongeveer 1/3 deel van de cijfers. Dit vertaalt zich naar een winkans van 31,6% (Amerikaans Roulette) en 32,4 (Europees Roulette), met een uitbetalingsverhouding van 2:1.

Inside Bets

De Inside Bets hebben betrekking op de individuele cijfers aan de binnenzijde van het speelveld. De winkans bij deze inzetten ligt aanzienlijk lager. De potentiële winst kan bij een juiste inzet wel veel hoger zijn. De speler kan kiezen om op een enkel cijfer in te zetten, of op een combinatie van meerdere getallen om de winkans iets te verhogen.

– Straight (Plein)
Dit is een inzet op 1 cijfer van het roulettewiel. De kans dat de bal op het gekozen cijfer valt is 1/38 bij Amerikaans Roulette en 1/37 bij Europees Roulette.
Deze kleine winkans van 2,63% respectievelijk 2,70% geeft de speler wel de hoogst mogelijke uitbetalingsverhouding van 35:1.

– Split (Cheval)
Hier gaat het om een inzet op twee nummers die aan elkaar grenzen op het speelveld. De chip wordt voor de ene helft op het ene nummer geplaatst, voor de andere helft op het andere nummer. De winkans wordt hierdoor verhoogd naar 5,3% (Amerikaans Roulette) of 5,4% (Europees Roulette), wat er helaas wel toe leidt dat het casino de uitbetalingsverhouding halveert naar 17:1.

– Street (Transversale Pleine)
Een Street is een inzet op drie cijfers. Je plaatst de chip onderaan de rij van drie cijfers naar keuze. De winkans is 7,89% (Amerikaans Roulette) of 8,1% (Europees Roulette) bij deze inzet, de uitbetalingsverhouding weer iets lager met 11:1.

– Corner (Carré)
De Corner betreft een inzet op 4 cijfers tegelijk inzet, die samen een vierkant vormen op de roulettetafel. De chip wordt in het midden van de vier cijfers geplaatst. De winkans is 10,53% (Amerikaans Roulette) of 10,8% (Europees Roulette). Bij winst is de uitbetalingsverhouding 8:1.

– Double Street (Transversale Simple)
De Double Street beslaat twee rijen van 3 nummers. De chip komt net als bij de Street, weer onderaan de twee rijen te liggen waar je op wil inzetten, op de grens tussen de twee rijen. De uitbetalingsverhouding is 5:1 en de winkans is 15,79% (Amerikaans Roulette) of 16,2% (Europees Roulette).

Basket
De Basket is een inzet die alleen bij het spelen van Amerikaans Roulette wordt gedaan. De speler zet in op de 0, de 00 en 1, 2 en 3. De winkans van deze inzet is 13,16% met een uitbetalingsverhouding van 6:1.

Het huisvoordeel van het casino

Naast de bovenstaande inzetgroepen is het mogelijk om op bijzondere groepsinzetten in te zetten, zoals voisins du zero, orphelins en Tiers du Cyllindre. De verschillen tussen Amerikaans en Europees of Frans Roulette lijken, zelf na het vergelijken van de belangrijkste inzetcombinaties, nogal onbelangrijk. Toch zal iedere ervaren casino speler beamen dat het kleine verschil in de winkansen grote gevolgen kan hebben voor de uitkomst van een avond Roulette spelen.

Het huisvoordeel van het casino is echter niet direct het verschil in winkansen dat door de 0 en de 00 vakken wordt gecreëerd. Hieronder wordt kort laten zien hoe de house edge oftewel het huisvoordeel van het casino werkt.

Voor een inzet op 1 enkel cijfer geldt een uitbetalingsverhouding van 35:1.
– De speler ontvangt 35 maal zijn inzet als winst van het casino, dus 35 euro voor iedere euro inzet. Hierboven bleek dat de winkans bij deze inzet 1/37 is, oftewel 2,7%
– De kans dat de speler verliest en zijn ingezette euro kwijt raakt, is echter 36/37, oftewel 97,3%.

De gemiddelde waarde van iedere inzet, vanuit het perspectief van de speler kan als volgt worden berekend:
35 x 1/37 (bij winst) minus 1 x 36/37 (bij verlies) =
0,9459 minus 0.9729 = – 0.027

Dit betekent dat de speler over alle ronden van het spel gemiddeld 0.027 euro zal verliezen. Het huisvoordeel van het casino is dus 2,7%. Het casino verdient per inzet van de speler juist 0.027 euro.